Người ta đều chế đồng thau theo công thức tỉ lệ đồng : kẽm = 6 : 4 Hỏi muốn đều chế 150kg đồng thau thì cần bao nhiêu kg đồng

Người ta đều chế đồng thau theo công thức tỉ lệ đồng : kẽm = 6 : 4
Hỏi muốn đều chế 150kg đồng thau thì cần bao nhiêu kg đồng , kẽm
->Em thi vào ạ helps

2 bình luận về “Người ta đều chế đồng thau theo công thức tỉ lệ đồng : kẽm = 6 : 4 Hỏi muốn đều chế 150kg đồng thau thì cần bao nhiêu kg đồng”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có tỉ lệ đồng : kẽm=6:4
  ⇒ đồng chiếm 60% và kẽm chiếm 40% đồng thau
  ⇒ Muốn điều chế 150kg đồng thau thì cần số đồng là :
       150×60%=90kg đồng
      Muốn điều chế 150 kg đồng thau thì cần số kẽm là :
       150×40%=60kg kẽm
  color{Red}{@Ss} 
   

  Trả lời
 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text{Gọi khối lượng đồng và kẽm để pha chế 150 kg đồng thau lần lượt là x, y (kg ; x , y > 0)
  text{Vì ta điều chế đồng theo công thức đồng : kẽm = 6 : 4 và số đồng thau muốn điều chế là 150 kg}
  => x/6 = y/4 text{và} x + y = 150
  text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:}
  x/6 = y/4 = (x + y)/(6 + 4) = 150/10 = 15
  =>{(x = 6 . 15 = 90 (TMĐK) ),(y = 4 . 15 = 60 (TMĐK) ):}
  text{Vậy muốn điều chế 150 kg đồng thau thì cần 90kg đồng và 60kg kẽm}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới