Nhà bác Hậu có một mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài 36m, chiều rộng 25m. Trong mảnh đất này, bác Hậu xây một bể bơi hình tr

Nhà bác Hậu có một mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài 36m, chiều rộng 25m. Trong mảnh đất này, bác Hậu xây một bể bơi hình tròn, bán kính 5m. Tính diện tích đất còn lại.

2 bình luận về “Nhà bác Hậu có một mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài 36m, chiều rộng 25m. Trong mảnh đất này, bác Hậu xây một bể bơi hình tr”

 1.                               Giải
  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
  36.25 = 900 (m^2)
  Diện tích của bể bơi hình tròn là:
  5^2 . 3,14 = 78,5 (m^2)
  Diện tích đất còn lại là:
  900 – 78,5 = 821,5 (m^2)
  Vậy diện tích đất còn lại là 821,5 m^2
  $#duong612009$

  Trả lời
 2. Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:
             36 x 25=900 ( m²)
  -Diện tích bể bơi hình tròn là:
             5² x 3,14=78,5m²
  -Diện tích đất còn lại là:
              900 – 78,5=821,5m²
             Đáp số : 821,5 m²
  -Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng
  -Diện tích hình tròn= bình phương bán kính x với pi ( R² x 3,14)
  @nguyenbidanh
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới