nhân dịp đầu xuân một trường thcs có 3 lớp 7a,7b,7c tham gia trồng cây . nhà trường giao chỉ tiêu trồng cây cho từng lớp. sau

nhân dịp đầu xuân một trường thcs có 3 lớp 7a,7b,7c tham gia trồng cây . nhà trường giao chỉ tiêu trồng cây cho từng lớp. sau buổi làm việc thứ nhất thì thấy 1/3 số cây trồng đc của lớp 7a bằng 3/4 số cây trồng đc của lớp 7b và bằng 3/5 số cây còn lại chưa trồng của lớp 7c.tính số cây còn lại chưa trồng của lớp 7c sau buổi làm việc thứ nhất . biết rằng tổng số cây đã trồng trong buổi thứ nhất của 2 lớp 7a,7b là 39 cây
giúp mình với các bạn ới

1 bình luận về “nhân dịp đầu xuân một trường thcs có 3 lớp 7a,7b,7c tham gia trồng cây . nhà trường giao chỉ tiêu trồng cây cho từng lớp. sau”

 1. Giải đáp: $15$ cây
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số cây trồng được của lớp 7A; 7B sau buổi làm việc thứ nhất lần lượt là $a;b\left( {a;b \in N*} \right)$
  $ \Leftrightarrow a + b = 39$
  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{3}.a = \dfrac{3}{4}.b\\
   \Leftrightarrow \dfrac{a}{3} = \dfrac{{3b}}{4}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{a}{{3.3}} = \dfrac{{3b}}{{4.3}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{a}{9} = \dfrac{b}{4} = \dfrac{{a + b}}{{9 + 4}} = \dfrac{{39}}{{13}} = 3\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 3.9 = 27\\
  b = 3.4 = 12
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{3}.a = \dfrac{1}{3}.27 = 9
  \end{array}$
  => 9 bằng $\dfrac{3}{5}$ số cây còn lại chưa trồng của 7C nên số cây còn lại chưa trồng của 7C là:
  $9:\dfrac{3}{5} = 9.\dfrac{5}{3} = 15$ (cây)

  Trả lời

Viết một bình luận