Nhân dịp lễ 30/4 một cửa hàng đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá cho mặt hàng áo sơ mi và áo phông . Biết áo sơ mi đúng

Nhân dịp lễ 30/4 một cửa hàng đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá cho mặt hàng áo sơ mi và áo phông . Biết áo sơ mi đúng giá là 250 000 đồng, áo phông đúng giá là 200 000 đồng
a) Nếu áo sơ mi được giảm giá x%, áo phông được giảm 2x%.hãy viết biểu thức biểu thị giá tiền của mỗi loại áo sau khi giảm.
b) bác Hùng muốn mua 2 chiếc áo sơ mi và 3 chiếc áo phông trong những ngày được khuyến mãi thì phải trả số tiền là bao nhiêu nếu x = 10 ?

2 bình luận về “Nhân dịp lễ 30/4 một cửa hàng đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá cho mặt hàng áo sơ mi và áo phông . Biết áo sơ mi đúng”

 1. a)
  Biểu thức biểu thị giá tiền của áo sơ mi sau khi giảm:
  250000-250000x%(đ)
  Biểu thức biểu thị giá tiền của áo phông sau khi giảm:
  200000-200000.2x%(đ)
  b) Thay x=10 ta có:
  250000-250000.10%= 225000(đ)
  Số tiền 2 chiếc áo sơ mi:
  225000.2=450000(đ)
  200000-200000.2.10%= 160000(đ)
  Số tiền 3 chiếc áo phông:
  160000.3=430000(đ)
  Số tiền bác Hùng cần trả:
  450000+480000 = 980000(đ)
  $@Thwantobethebest$

  Trả lời
 2.                                                               Giải:
  a)
  @ Biểu thức biểu thị giá tiền của áo $sơ$ $mi$ sau khi giảm là:
                       250 000. (100%-x%)
  @ Biểu thức biểu thị giá tiền của áo $sơ$ $mi$ sau khi giảm là:
                       200 000. (100%-2x%)
  b)
  @ Biểu thức biểu thị giá tiền bác $Hùng$ phải trả cho 2 chiếc áo sơ mi và 3 chiếc áo phông trong những ngày được khuyến mãi là:
                       2. 250 000. (100%- x%)+ 3.200 000. (100%-2x%)
  @ Tại x=10, số tiền bác $Hùng$ phải trả là:
          2. 250 000. (100%- 10%)+ 3.200 000. (100%-2.10%)
  = 500 000. 90%+ 600 000. 80%
  = 450 000+ 480 000
  = 930 000 (đ)
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới