Nhân dịp năm mới , gia đình ba bạn an , bình , hoa tổ chứ gói bánh chưng . tổng Số bánh chưng mà cả ba gia đình gói được là 1

Nhân dịp năm mới , gia đình ba bạn an , bình , hoa tổ chứ gói bánh chưng . tổng
Số bánh chưng mà cả ba gia đình gói được là 120 cái . tính số bánh chưng mà mỗi gia đình gói được . biết rằng số bánh chưng của gia đình 3 bạn an bình hoa gói được theo tỉ lệ với các số 3;5;7
Viết một bình luận