Nhân ngày 30/4 một của hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân t

Nhân ngày 30/4 một của hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng thì được giảm thêm 10% trên giá đã giảm.a) chị Giang là khách hàng thân thiết của cửa hàng đã tới cửa hàng mua một chiếc váy có giá niêm yết là 800000 hỏi chị giang phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó.b) cô Mai cũng là khách hàng thân thiết của cửa hàng cô đã mua một chiếc túi xách và đã trả số tiền là 864000. hỏi ban đầu chiếc túi xách đó có giá bao nhiêu tiền.

1 bình luận về “Nhân ngày 30/4 một của hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giá chiếc áo chi Giang mua giảm giá lần đầu 20% là
  800.000x(100%-20%) =800.000×0,8 =640.000 (đồng)
  Giá chiếc áo sau khi được giảm giá thêm 10% nữa là
  640.000x(100%-10%) = 640.000x 0,9 = 576.000 (đồng)
  Gọi a là số tiền túi sách cô Mai mua khi chưa giảm giá 10%
  a – ax10% = 864.000 ⇒  a- 0,1a =864.000
  ⇒ 0,9a = 864.000 ⇒ a =864.000 : 0,9 = 960.000 (đồng)
  Gọi b là giá túi sách khi chưa được giảm giá 20%
  b- b.20%  = 960.000 ⇔ b-0,2b =960.000
  ⇒ 0,8b =960.000 ⇒ b= 960.000: 0,8 =1.200.000 (đồng)
    Vậy ban đầu giá chiếc túi sách cô Mai có giá là 1.200.000 (đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới