Ông Bình có 2 con : con dê và con bê vàng , ông quyết định bán 2 con mỗi con 18 triệu đồng , do dê xuống giá nên ông bán lỗ 2

Ông Bình có 2 con : con dê và con bê vàng , ông quyết định bán 2 con mỗi con 18 triệu đồng , do dê xuống giá nên ông bán lỗ 20% nhưng bù lại con bê vàng lê giá nên ông lời 20% . Hỏi ông Bình lời hay lỗ , lời hay lỗ bao nhiêu tiền

1 bình luận về “Ông Bình có 2 con : con dê và con bê vàng , ông quyết định bán 2 con mỗi con 18 triệu đồng , do dê xuống giá nên ông bán lỗ 2”

 1. Giải đáp:
  Coi giá mua của mỗi con là 100%.
  Giá bán của con nghé chiếm số phần trăm so với giá mua là :
                     100 – 20 = 80%
  Ông Năm mua con nghé với giá là :
                    18 000 000 : 80 * 100 = 22 500 000 (đồng)
  Giá bán của con bê chiếm số phần trăm so với giá mua là :
                     100 + 20 = 120%
  Ông Năm mua con nghé với giá là :
                    18 000 000 : 120 × 100 = 15 000 000 (đồng)
  Ông Năm mua con nghé  và con bê với giá là :
                    22 500 000 + 15 000 000 = 37 500 000 (đồng)
  Ông Năm bán lại con nghé  và con bê với giá là :
                   18 000 000 × 2 = 36 000 000 (đồng)
  Ta có : 36 000 000 đồng < 37 500 000 đồng, vậy ông Cường bị lỗ và lỗ số tiền là:
                  37 500 000 – 36 000 000 = 1 500 000 (đồng)
                                       Đáp số : Lỗ 1 500 000 đồng.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới