ông quang gửi ngân hàng 100 triệu theo hình thức lãi đơn , lãi xuất 8 % / năm . Hỏi sau 3 năm tổng số tiền là bao nhiêu?

ông quang gửi ngân hàng 100 triệu theo hình thức lãi đơn , lãi xuất 8 % / năm . Hỏi sau 3 năm tổng số tiền là bao nhiêu?

1 bình luận về “ông quang gửi ngân hàng 100 triệu theo hình thức lãi đơn , lãi xuất 8 % / năm . Hỏi sau 3 năm tổng số tiền là bao nhiêu?”

 1.                      Giải
  Sau 1 năm số tiền của ông Quang là:
  100 000 000 + (100 000 000 . 8%) = 108 000 000 (đồng)
  Sau 3 năm tổng số tiền của ông Quang là:
  108 000 000 .3 = 324 000 000 (đồng)
  Vậy sau 3 năm tổng số tiền của ông Quang là: 324 000 000 đồng
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới