|x| -5 =7 Giúp mình với ạ đánh giá 5 sao

|x| -5 =7

Giúp mình với ạ đánh giá 5 saoViết một bình luận

Câu hỏi mới