6x².(2x³-3x²+5x-4)ko hỏi thăm chị google

6x².(2x³-3x²+5x-4)ko hỏi thăm chị google

2 bình luận về “6x².(2x³-3x²+5x-4)ko hỏi thăm chị google”

  1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
     6x^2(2x^3-3x^2+5x-4)
    =(6x^2. 2x^3)-(6x^2. 3x^2)+(6x^2. 5x)-(6x^2. 4)
    =12x^5-18x^4+30x^3-24x^2

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới