a) Nhà trưởng đề ra chi tiêu phấn đấu của học kỳ I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của k

a) Nhà trưởng đề ra chi tiêu phấn đấu của học kỳ I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của khối tỷ lệ với 9; 11; 13; 3. Trong đó số học sinh khó nhiều hơn số học sinh giỏi là 20 học sinh, không có học sinh kém. Hỏi theo chỉ tiêu của nhà trường thì bao nhiêu học sinh giỏi. Làm vào vở giúp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới