Bài 4: tam giác ABC cân ở A gọi D,E là trung điểm của AB,AC a)C/m CD=BE b)C/m DF//BC c)Gọi N là giao đi

Bài 4: tam giác ABC cân ở A gọi D,E là trung điểm của AB,AC

a)C/m CD=BE

b)C/m DF//BC

c)Gọi N là giao điểm của CD và BE.C/m AN là phân giác BAC^

d)Gọi I là trung điểm của BC.C/m A,N,I thẳng hàng

Giúp e bài này ạ,e đang cần gấp ạ:[Viết một bình luận

Câu hỏi mới