Câu 1:Một tam giác cân có một góc ở đáy bằng 70° thì góc ở đỉnh và góc còn lại của đáy tam giác đó bằng bao nhiêu? C

Câu 1:Một tam giác cân có một góc ở đáy bằng 70° thì góc ở đỉnh và góc còn lại của đáy tam giác đó bằng bao nhiêu?

Câu 2:Cho tam giác ABC cân tại A và I là trung điểm của cạnh BC.CMR

a) ABI=ACI

b) góc BAI=góc CAI

1 bình luận về “Câu 1:Một tam giác cân có một góc ở đáy bằng 70° thì góc ở đỉnh và góc còn lại của đáy tam giác đó bằng bao nhiêu? C”

 1. Giải đáp:
  câu 1
  trong tam giác cân thì 2 góc ở đáy bằng nhau 
  => 2 góc ở đáy cùng = 70 độ
  trong tam giác 3 góc có tổng bằng 180 độ 
  => góc ở đỉnh = 180 độ – ( tổng 2 góc ở đáy)
  = 180 độ – ( 70+70)=40 độ
  câu 2
  a.xét tam giác ABI và tam giác ACI có 
   IB = IC ( I là trung điểm BC ) 
  AB = AC ( tam giác cân tại A)
  AI chung
  => tam giác ABI = tam giác ACI
  b. vì tam giác ABI = tam giác ACI ( cmt)
  => góc BAI = góc CAI ( góc tương ứng)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới