Cho abc cân tại A có AH là đường trung tuyến ứng với cạnh BC . a. chứng minh AHB =AHC b.kẻ đường trung tuyến B

Cho abc cân tại A có AH là đường trung tuyến ứng với cạnh BC .

a. chứng minh AHB =AHC

b.kẻ đường trung tuyến BM và CN ,gọi G là trọng tâm của abc.Chứng mình GBC là tam giác cân

có. Qua điểm C kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng BM tại E , từ G kẻ đường thẳng song song với BC . Chứng minh BC= 2GDViết một bình luận

Câu hỏi mới