Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x=1thi =13 a,xác định hệ số tỉ lệ A của y dối với x B, tí

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x=1thi =13

a,xác định hệ số tỉ lệ A của y dối với x

B, tính giá trị của y khi=5

1 bình luận về “Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x=1thi =13 a,xác định hệ số tỉ lệ A của y dối với x B, tí”

Viết một bình luận