Cho góc xOy bằng 80 độ vẽ ôt là tia phân giác của góc xOy

Cho góc xOy bằng 80 độ vẽ ôt là tia phân giác của góc xOy

1 bình luận về “Cho góc xOy bằng 80 độ vẽ ôt là tia phân giác của góc xOy”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì Ot là tia phân giác của hat(xOy) nên ta có:
  hat(xOt)=hat(tOy)=80^o/2=40^o

  cho-goc-oy-bang-80-do-ve-ot-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới