Cho mình hỏi khi gọi x (đồng) là số tiền ..thì điều kiện là x > 0 hay x N* vậy ạ

Cho mình hỏi khi gọi x (đồng) là số tiền ..thì điều kiện là x > 0 hay x N* vậy ạ
Viết một bình luận