Cho tam giác ABC cân tại B. Biêt góc B = 50°. Tính góc A

Cho tam giác ABC cân tại B. Biêt góc B = 50°. Tính góc AViết một bình luận

Câu hỏi mới