Cho tam giác ABC có AB=6cm,AC=8cm,BC=10cm.So sánh các góc của tam giác đó.

Cho tam giác ABC có AB=6cm,AC=8cm,BC=10cm.So sánh các góc của tam giác đó.

2 bình luận về “Cho tam giác ABC có AB=6cm,AC=8cm,BC=10cm.So sánh các góc của tam giác đó.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  \triangle ABC có BC>AC>AB(Do 10cm>8cm>6cm)
  =>hat{A}>hat{B}>hat{C}(quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác)

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét \DeltaABC có: AB<AC<BC(6cm<8cm<10cm)
  =>\hatC<\hatB<\hatA (Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)
  Vậy \hatA>\hatB>\hatC

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới