Cho tam giác ABC có AB = AC ,M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA Chứng minh A

Cho tam giác ABC có AB = AC ,M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA

Chứng minh AB = CD và từ đó suy ra AC = DC

Giải giúp mình vớigiải giúp mình với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới