Cho tam giác ABC có góc A=90 độ , có góc C=60 độ.Kẻ AH vuông góc BC tại H, trên tia đối của tia AH lấy điểm D sao cho HD=H

Cho tam giác ABC có góc A=90 độ , có góc C=60 độ.Kẻ AH vuông góc BC tại H, trên tia đối của tia AH lấy điểm D sao cho HD=HA

a) chứng minh tam giác ABD là tam giác đều

b)Qua D kể đường thẳng song song với AB cắt BC tại M
Viết một bình luận