Cho tam giác ABC vuông tại A(AB < AC) phân giác góc B cắt AC tại D . Kẻ DE vuông góc BC tại E. a/Chung minh tam giác AB

Cho tam giác ABC vuông tại A(AB < AC) phân giác góc B cắt AC tại D . Kẻ DE vuông góc BC tại E. a/Chung minh tam giác ABD = tam giác EBD b/ Chứng minh BD là đường trung trực của đoạn thẳng AB. c/ Chứng minh: AB + AC > BC + DF

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A(AB < AC) phân giác góc B cắt AC tại D . Kẻ DE vuông góc BC tại E. a/Chung minh tam giác AB”

Viết một bình luận