Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Trên tia đối tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC a, Chứng minh BD = BC

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Trên tia đối tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC

a, Chứng minh BD = BC

b, Vẽ d là đường trung trực của đoạn AD. Chứng minh d//AB

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Trên tia đối tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC a, Chứng minh BD = BC”

 1. a) Xét \triangleABC vuông tại A => AB\botAC
  Xét \triangleDBC
  Có 
  $\left.\begin{matrix} A là trung điểm của DC=>AB là đường trung tuyến trong \triangleDBC\\AB\botAC(cmt)=>AB là đường cao trong \triangleDBC\end{matrix}\right\}$
  $\Longrightarrow$ \triangleDBC là \triangle cân=>BD=BC
  b)
  $\left.\begin{matrix} Xét \triangleDBC có AB là đường cao => AB\botAD\\d là đường trung trực của AD =>d\botAD \end{matrix}\right\}$
  $\Longrightarrow$ d//AB

   

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-lt-ac-tren-tia-doi-tia-ac-lay-diem-d-sao-cho-ad-ac-a-chung-minh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới