Cho tam giác ABC vuông tại A Vẽ trung tuyến AM M thuộc BC Kẻ MH vuông góc với AC Trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao ch

Cho tam giác ABC vuông tại A Vẽ trung tuyến AM M thuộc BC Kẻ MH vuông góc với AC Trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH

A, Chứng minh tam giác mhc bằng tam giác mkb

B, Chứng minh AB song song với MH

C, gọi g là giao điểm của BH và am I là trung điểm của AB Chứng minh ba điểm i,g,c thẳng hàng

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A Vẽ trung tuyến AM M thuộc BC Kẻ MH vuông góc với AC Trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao ch”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta MCH,\Delta MKB$ có:
  $MH=MK$
  $\widehat{HMC}=\widehat{BMK}$
  $MC=MB$
  $\to\Delta MHC=\Delta MKB(c.g.c)$
  b.Ta có: $MH\perp AC, AB\perp  AC\to MH//AB$
  c.Ta có: $MH//AB\to HK//AB$
  Từ câu b $\to \widehat{BKM}=\widehat{MHC}\to BK//CH\to BK//AH$
  $\to BK=AH, AB=HK$(tính chất đoạn chắn)
  Mặt khác từ câu a $\to BK=CH$
  $\to HA=HC(=BK)$
  $\to H$ là trung điểm $AC$
  Mà $M$ là trung điểm $BC$ và $AM\cap BH=G$
  $\to G$ là trọng tâm $\Delta ABC$
  Do $I$ là trung điểm $AB$
  $\to C, G, I$ thẳng hàng

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ve-trung-tuyen-am-m-thuoc-bc-ke-mh-vuong-goc-voi-ac-tren-tia-doi-cu

  Trả lời

Viết một bình luận