Cho tam giác ABC vuông tại tam giác A. Tia phân giác của ABC cắt cạch AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE

Cho tam giác ABC vuông tại tam giác A. Tia phân giác của ABC cắt cạch AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE

A) chứng mih tam giác BAD = tam giác BED =90°

B) Tia BA cắt tia ED tại M chứng minh : tam giác ADM = tam giác EDC

C) chứng minh : tam giác BMC cần

D) gọi Ìa trung điểm MC .CM : 3 điểm B;D;I thẳng hàng

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại tam giác A. Tia phân giác của ABC cắt cạch AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE</p”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét ΔBAD và ΔBED có:
  AB=BE (gt)
  \hat{ABD}=\hat{EBD} (BD là phân giác của \hat{ABC})
  BD: cạnh chung
  => ΔBAD=ΔBED (c.g.c)
  => \hat{BAD}=\hat{BED}
  mà \hat{BAD}=90^0 (ΔABC vuông tại A)
  => \hat{BED}=90^0
   b) ΔABC vuông tại A => AB⊥AC => AM⊥AC => \hat{MAD}=90^0
  \hat{BED}=90^0 => ED⊥BC => \hat{DEC}=90^0
  ΔBAD=ΔBED (cmt) => AD=ED
  Xét ΔADM và ΔEDC có:
  \hat{MAD}=\hat{DEC}=90^0
  AD=ED (cmt)
  \hat{ADM}=\hat{EDC} (đối đỉnh)
  => ΔADM=ΔEDC (g.c.g)
  c) ΔADM=ΔEDC (cmt) => AM=EC
  mà AB=BE => AB+AM=BE+EC
  => BM=BC => ΔBMC cân tại B
  d) Xét ΔBMI và ΔBCI có:
  BM=BC (cmt)
  BI: cạnh chung
  MI=IC (I là trung điểm của MC)
  => ΔBMI=ΔBCI (c.c.c) 
  => \hat{MBI}=\hat{CBI} => BI là tia phân giác của \hat{ABC}
  mà BD là tia phân giác của \hat{ABC}
  => B, I, D thẳng hàng

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-tam-giac-a-tia-phan-giac-cua-abc-cat-cach-ac-tai-d-tren-canh-bc-lay-d

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới