Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo công thức y=-2x Nếu x=3 thì y bằng bao nhiêu

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo công thức y=-2x

Nếu x=3 thì y bằng bao nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới