Có 4 người chia gạo theo 4 phần tỉ lệ thuận với 1,3,5,4. Hỏi mỗi người nhận đc 3kg gạo biết rằng số gạo của người nhiều gạ

Có 4 người chia gạo theo 4 phần tỉ lệ thuận với 1,3,5,4. Hỏi mỗi người nhận đc 3kg gạo biết rằng số gạo của người nhiều gạo nhất lớn hơn người ít gạo nhất là 6 kgViết một bình luận

Câu hỏi mới