Có 5 Người làm xong 1 công việc trong 9 ngày , muốn làm xong công việc trong 3 ngày thì cần thêm bao nhiêu người ( biết nă

Có 5 Người làm xong 1 công việc trong 9 ngày , muốn làm xong công việc trong 3 ngày thì cần thêm bao nhiêu người ( biết năng suất mỗi người như nhau )

1 bình luận về “Có 5 Người làm xong 1 công việc trong 9 ngày , muốn làm xong công việc trong 3 ngày thì cần thêm bao nhiêu người ( biết nă”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  9 ngày gấp 3 lần số lần là:
  9:3=3(lần)
  Số người cần làm:
  5×3=15(Người)
  Đ/s:……. 
  Davenphat1432
  #Chúc Bạn Học Tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới