Dạng toán Đại lượng tỉ lệ nghịch Đề bài: Một ô tô đi rùa A đến B hết 4 giờ 30 phút. Hỏi ô t

Dạng toán Đại lượng tỉ lệ nghịch

Đề bài:

Một ô tô đi rùa A đến B hết 4 giờ 30 phút. Hỏi ô tô đi từ A đến B hết ấy giờ nếu ô tô đi với vận tốc gấp đôi vận tốc cũ.

1 bình luận về “Dạng toán Đại lượng tỉ lệ nghịch Đề bài: Một ô tô đi rùa A đến B hết 4 giờ 30 phút. Hỏi ô t”

 1. Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ
  Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ô tô lần lượt là a (km//h) và b (km//h)
  Thời gian tương ứng của ô tô đi từ A đến B lần lượt là t_1 (giờ) và t_2 (giờ).
  Mà vận tốc mới gấp đôi vận tốc cũ nên ta có:
                     b= 2.a
  Ta có: (t_2)/(t_1)=a/b=a/(2a)=1/2 hay (t_2)/(t_1)=1/2
  Thay t_1 = 4,5 ta có (t_2)/(4,5)-> 2.t_2 = 4,5.1
  -> t_2 = 4,5 : 2 = 2,25 (giờ)
  Đổi 2,25 giờ = 2 giờ 15 phút
  Vậy nếu đi với vận tốc gấp đôi vận tốc cũ thì ô tô đi hết 2 giờ 15 phút.
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới