Để làm thuốc ho người ta ngâm chanh đào với mật ong và đường phèn theo tỉ lệ 0,5 kg chanh đào thì cần 250 g đường phèn và

Để làm thuốc ho người ta ngâm chanh đào với mật ong và đường phèn theo tỉ lệ 0,5 kg chanh đào thì cần 250 g đường phèn và 0,5 lít mật ong với tỉ lệ đó nếu muốn ngâm 3 kg chanh đào thì cần bao nhiêu kilôgam đường phèn bao nhiêu lít mật ong?

1 bình luận về “Để làm thuốc ho người ta ngâm chanh đào với mật ong và đường phèn theo tỉ lệ 0,5 kg chanh đào thì cần 250 g đường phèn và”

 1. Giải đáp:
  Để ngâm $3 kg$ chanh đào thì cần $1,5kg$ đường phèn và $3l$ mật ong.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi $250g=0,25kg.$
  Gọi lượng đường phèn và mật ong cần để ngâm $3kg$ chanh đào lần lượt là $x(kg, x>0); y(l, y>0)$
  Số kg chanh đào, số kg đường phèn và số lít mật ong tỉ lệ thuận với nhau nên ta có:
  $\dfrac{x}{0,25}=\dfrac{y}{0,5}=\dfrac{3}{0,5}$
  Do đó $x=\dfrac{3}{0,5}.0,25=1,5 (kg); y= \dfrac{3}{0,5}.0,5=3(l)$
  Vậy để ngâm $3 kg$ chanh đào thì cần $1,5kg$ đường phèn và $3l$ mật ong.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới