Đồ thị của hàm số y=1/2×x đi qua điểm nào

Đồ thị của hàm số y=1/2×x đi qua điểm nào

1 bình luận về “Đồ thị của hàm số y=1/2×x đi qua điểm nào”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tại x=2 thì y=1/(2).2=1 → tọa độ (2;1)
  Tại x=4 thì y=1/(2).4=2 → tọa độ (4;2)
  Tại x=0 thì y=1/(2).0=0 → tọa độ (0;0)
  → Đồ thị hàm số y=1/(2)x đi qua các điểm (2;1), (4;2), (0;0)
  \color{pink}{\text{Have a good day!}

  do-thi-cua-ham-so-y-1-2-di-qua-diem-nao

  Trả lời

Viết một bình luận