Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = 60x khi x = 1,5 thì giá trị của y là

Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = 60x khi x = 1,5 thì giá trị của y là

2 bình luận về “Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = 60x khi x = 1,5 thì giá trị của y là”

 1. $\text{→ Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{→ Ta có :}$
  $\text{y = 60x}$
  $\text{→ Mặt khác : x = 1,5}$
  $\text{⇒ y = 60x = 60 . 1,5 = 90.}$
  $\text{→ Vậy x = 1,5 thì y = 90.}$

  Trả lời
 2. Vì hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức y=60x.Nên khi x=1,5 thì giá trị của y là:
  y=60·1,5
  ⇔y=90
  Vậy nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=60x(với x=1,5)thì khi đó y=90.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới