Làm tròn số sau đến số thập phân thứ nhất 44,9786353

Làm tròn số sau đến số thập phân thứ nhất 44,9786353

2 bình luận về “Làm tròn số sau đến số thập phân thứ nhất 44,9786353”

 1. Làm tròn :
   44,9786353 ≈ 44,9
  Lý do :
       Khi làm tròn đến số thập phân thứ nhất, xem số đằng sau dấu phẩy nhỏ hơn hay lớn hơn 5.
  + Nếu lớn hơn thì làm tròn lớn hơn.
  + Nếu nhỏ hơn thì làm tròn nhỏ hơn.
  Ví dụ : 
  Lớn hơn 5 : 44,7 ≈ 45
  Nhỏ hơn 5 : 44,2 ≈ 44 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới