Một tam giác cân có độ dài các cạnh là 3cm 7cm Độ dài cạnh bên là bao nhiêu . vì sao Tính chu giản giác đó

Một tam giác cân có độ dài các cạnh là 3cm 7cm

Độ dài cạnh bên là bao nhiêu . vì sao

Tính chu giản giác đóViết một bình luận

Câu hỏi mới