Số đối của -2/5 là A:2/5 B:5/2 C:-5/2 D:2/-5

Số đối của -2/5 là

A:2/5 B:5/2 C:-5/2 D:2/-5

2 bình luận về “Số đối của -2/5 là A:2/5 B:5/2 C:-5/2 D:2/-5”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số đối của $\dfrac{-2}{5}$ là $\dfrac{2}{5}$
  $\text{Ta có: $\dfrac{-2}{5}$ + $\dfrac{2}{5}$= 0}$
  $\textit{Theo định nghĩa ta chúng minh được hai số này là số đối của nhau.}$
  => Chọn đáp án A
  $\text{@Zan}$
  #trangqt2010
  $\textit{Chucbanhoctot!!}$
  _shining stars_

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   -) Số đối của -\frac{2}{5} là \frac{2}{5}
  -) mà theo định nghĩa thì 2 số đối có tổng bằng 0
  => (-\frac{2}{5})+\frac{2}{5}=0
  -> A
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới