Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0.(35) được viết dưới dạng phân số tối giản với mẫu số dương thì tổng của tử số và mẫu số là

Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0.(35) được viết dưới dạng phân số tối giản với mẫu số dương thì tổng của tử số và mẫu số là?

2 bình luận về “Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0.(35) được viết dưới dạng phân số tối giản với mẫu số dương thì tổng của tử số và mẫu số là”

 1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,(35) viết dưới dạng phân số tối giản với mẫu số dương là [35]/[99].
  Khi đó, tổng của tử số và mẫu số là:
  35+99=134
  ** Dạng phân số của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,(a) là [a]/[\text{số chữ số của a -> 9}]
  VD: 0,(123)=[123]/[999]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới