SOS Vẽ hình và viết giả thuyết kết luận cho mình nha Đề :cho tam giác ABC (Â<90 độ) vì AH vuông góc với B

SOS

Vẽ hình và viết giả thuyết kết luận cho mình nha

Đề :cho tam giác ABC (Â<90 độ) vì AH vuông góc với BC tại H

a)chứng minh rằng :tam giác ABH bằng tam giác ACH rồi suy ra AH là tia phân giác của Â

b) từ H vẽ HE vuông góc với AB tại E; HF vuông góc với AC tại F. Chứng minh rằng tam giác EAH bằng tam giác FAH; chứng minh rằng tam giác HEF là tam giác cân

c) đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt tia AH tại K. Chứng minh EH //BK

1 bình luận về “SOS Vẽ hình và viết giả thuyết kết luận cho mình nha Đề :cho tam giác ABC (Â<90 độ) vì AH vuông góc với B”

 1. a) Vì ΔABC cân tại A ( gt ) 
  => AB = AC ( 2 cạnh của tam giác cân ) 
  => góc ABH = góc ACH ( 2 góc của tam giác cân ) 
  Xét ΔABH và ΔACH có: 
  AB = AC ( cmt ) 
  góc ABH = góc ACH ( cmt ) 
  AH chung 
  => ΔABH = ΔACH ( c-g-c ) 
  => góc BAH = góc CAH ( 2 góc tương ứng ) 
  => AH là tia phân giác góc A 
  b) Xét ΔEAH vuông tại E và ΔFAH vuông tại F có: 
  AH chung 
  góc EAH = góc FAH 
  => ΔEAH = ΔFAH ( g-c-g ) 
  => HE = HF hay ΔHEF cân tại H 
  c) Xét ΔACK và ΔABK có: 
  AC = AB ( cmt ) 
  góc CAK = góc BAK 
  AK chung  
  => ΔACK = ΔABK ( c-g-c ) 
  => góc ACK = góc ABK = 90 độ 
  => BK ⊥ AB hay EH // BK 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới