Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên A, 10/12:6/24 B, 1,4:3,25 C, -2/7:0,5

Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên

A, 10/12:6/24

B, 1,4:3,25

C, -2/7:0,5Viết một bình luận

Câu hỏi mới