thực hiện phép tính 9^15×8^11/3^29×16^8

thực hiện phép tính

9^15×8^11/3^29×16^8

2 bình luận về “thực hiện phép tính 9^15×8^11/3^29×16^8”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới