Tìm hai số a và b biết a/7=b/5 và a+ b =24

Tìm hai số a và b biết a/7=b/5 và a+ b =24

2 bình luận về “Tìm hai số a và b biết a/7=b/5 và a+ b =24”

 1. Ta có :
  a/ 7 = b/5
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau , ta có :
  a/7 = b/5 = (a + b)/(7 + 5) = 24/12 = 2
  -> a/7 = 2 -> a = 14
  -> b/5 = 2 -> b= 10
  Vậy a = 14 ; b = 10

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới