Rut gon bieu thuc : (x+y+z)^2 -2.(x+y+z).(x+Y) + (x+y)^2

Rut gon bieu thuc : (x+y+z)^2 -2.(x+y+z).(x+Y) + (x+y)^2

2 bình luận về “Rut gon bieu thuc : (x+y+z)^2 -2.(x+y+z).(x+Y) + (x+y)^2”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+y+z)^2-2(x+y+z)(x+y)+(x+y)^2
  =[(x+y+z)-(x+y)]^2
  =(x+y+z-x-y)^2
  =z^2
  – Hằng đẳng thức bình phương một hiệu : (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  với A=x+y+z ; B=x+y

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới