Rút gọn và xác định bậc của đa thức : 61-5x+19x mũ 2+12x mũ 4+2x mũ 2. (1-6x mũ 2)

Rút gọn và xác định bậc của đa thức : 61-5x+19x mũ 2+12x mũ 4+2x mũ 2. (1-6x mũ 2)

2 bình luận về “Rút gọn và xác định bậc của đa thức : 61-5x+19x mũ 2+12x mũ 4+2x mũ 2. (1-6x mũ 2)”

 1. Giải đáp:RÚT gọn:-12x^6 – 126x^4 + 21x^2 – 5x + 61, Bậc của đa thức:6
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để rút gọn đa thức, trước hết ta nhân phân đơn (1-6x^2) vào phân tử, ta có:
  (1-6x^2) * (61-5x+19x^2+12x^4+2x^2)
  = 61 – 5x – 6x^2 + 19x^2 – 114x^4 – 12x^6 + 2x^2 – 12x^4 – 2x^6
  = -12x^6 – 126x^4 + 21x^2 – 5x + 61
  Vậy đa thức đã được rút gọn thành:
  -12x^6 – 126x^4 + 21x^2 – 5x + 61
  Để xác định bậc của đa thức, chúng ta chỉ cần xác định bậc của số hạng có số mũ lớn nhất trong đa thức.
  Ở đây, số hạng có số mũ lớn nhất là -12x^6, do đó, bậc của đa thức là 6.
   

  Trả lời

Viết một bình luận