Sắp xếp các số: 4;0;-5; 1,3; -1,5 theo thứ tự tăng dần là:

Sắp xếp các số: 4;0;-5; 1,3; -1,5 theo thứ tự tăng dần là:

2 bình luận về “Sắp xếp các số: 4;0;-5; 1,3; -1,5 theo thứ tự tăng dần là:”

 1. Có: 1<3<4
        -5 < -1,5 < -1
  Sắp xếp các số 4;0;-5; 1,3; -1,5 theo thứ tự tăng dần là:
        -5<-1,5<-1<0<1<3<4
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  -1,5; -5 < 0; 4; 1,3 (1) ( số nguyên âm bé hơn số 0 và số nguyên dương )
  Xét :
  @ 1,5 < 5
  => -1,5 > -5 (2)
  @ 0 < 1,3 < 4 (3)
  Từ (1); (2) và (3) => -5 < -1,5 < 0 < 1,3 < 4
  Vậy các số đó xếp theo thứ tự tăng dần thì được -5 < -1,5 < 0 < 1,3 < 4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới