Số bi của 3 bạn Minh , Dũng , Hùng lần lượt tỉ lệ với 2:4:5 . tính số bi của mỗi bạn biết rằng 3 lần số bi của bạn Hùng nhiều

Số bi của 3 bạn Minh , Dũng , Hùng lần lượt tỉ lệ với 2:4:5 . tính số bi của mỗi bạn biết rằng 3 lần số bi của bạn Hùng nhiều hơn 2 lần số bi của bạn Minh là 40 viên

1 bình luận về “Số bi của 3 bạn Minh , Dũng , Hùng lần lượt tỉ lệ với 2:4:5 . tính số bi của mỗi bạn biết rằng 3 lần số bi của bạn Hùng nhiều”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a,b,c lần lượt là số bi của 3 bạn Minh, Dũng, Hùng (a,b,c in NN** ; ne 0)
  Theo đề bài ta có:
  a : b : c = 2 : 4 : 5 => a/2 = b/4 = c/5 và 3c – 2a = 40
  Áp dụng tính chất cảu dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/2 = b/4 = c/5 = (3c – 2a)/(3 . 5 – 2 . 2) = 40/11
  . a/2 = 40/11 => a = (2 . 40)/11 = 80/11 (viên bi)
  . b/4 = 40/11 => b = (4 . 40)/11 = 160/11 (viên bi)
  . c/5 = 40/11 => c = (5 . 40)/11 = 200/11 (viên bi)
  Mà a,b,c in NN**
  => Đề sai.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới