Số bi của ba bạn Nam , Hà , Mai lần lượt tỉ lệ với 2, 3, 7 a, Lập tỉ lệ thức biểu diễn mối quan hệ giữa số bi của ba bạn b

Số bi của ba bạn Nam , Hà , Mai lần lượt tỉ lệ với 2, 3, 7 a, Lập tỉ lệ thức biểu diễn mối quan hệ giữa số bi của ba bạn b , Tính tính số bi của mỗi bạn biết tổng số bi của ba bạn là 84

2 bình luận về “Số bi của ba bạn Nam , Hà , Mai lần lượt tỉ lệ với 2, 3, 7 a, Lập tỉ lệ thức biểu diễn mối quan hệ giữa số bi của ba bạn b”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Lập tỉ lệ thức : $\frac{x}{2}$ =$\frac{y}{3}$ =$\frac{z}{7}$ 
  b) Gọi số bi của ba bạn Nam, Hà, Mai lần lượt là x,y,z
  Theo đề bài ta có: x+y+z=84 và $\frac{x}{2}$ =$\frac{y}{3}$ =$\frac{z}{7}$ 
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhâu, ta có:
  $\frac{x}{2}$ =$\frac{y}{3}$ =$\frac{z}{7}$ =$\frac{x+y+z}{2+3+7}$ =$\frac{84}{12}$ =7
  Suy ra x=7×2=14
             y= 7×3= 21
             z= 7×7= 49
  Vậy số bi của ba bạn Nam, Hà, Mai lần lượt là 14 viên,21 viên, 49 viên
   

  Trả lời
 2. Gọi số bi lần loutwj là a, b, c
  Ta có: $\frac{a}{2}$ =$\frac{b}{3}$ =$\frac{c}{7}$  
  b)Âp dụng t/c dãy tỉ số = nhau:
  Ta có: $\frac{a}{2}$ =$\frac{b}{3}$= $\frac{c}{7}$ =$\frac{a+b+c}{2+3+7}$ =$\frac{84}{12}$ =7
  ⇒a=14
  b=21
  c=49

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới