So sánh các cạnh của ΔABC biết rằng A=40 độ và số đo góc B,C tỉ lệ với 3,4

So sánh các cạnh của ΔABC biết rằng A=40 độ và số đo góc B,C tỉ lệ với 3,4Viết một bình luận

Câu hỏi mới