So sánh hai số hữu tỉ 3,153 và 3,15555…. Helppppp :((

So sánh hai số hữu tỉ 3,153 và 3,15555….
Helppppp :((

2 bình luận về “So sánh hai số hữu tỉ 3,153 và 3,15555…. Helppppp :((”

 1. Giải đáp:
  3,153<3,15555… vì chữ số thập phân thứ ba của 3,15555… lớn hơn chữ số thập phân thứ ba của 3,153
   
   

  Trả lời
 2. #wdr
  3,153 < 3,15555…
  – 3,153 là số hữu tỉ
  – 3,15555… là số vô tỉ
  Ta có:
  Xét 3 số đầu -> 3,15 = 3,15 nhưng bắt đầu từ hàng thập phân số 3 thì 3<5
  => 3,153 <3,15555….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới