So sánh hợp lí $( -32 ) ^{27} và $ $( – 18 ) ^{39}$

So sánh hợp lí
$( -32 ) ^{27} và $ $( – 18 ) ^{39}$Viết một bình luận

Câu hỏi mới