SOS CỨU cho điểm o nằm trong tam giác ABC,và OD vuông góc với AB tại D,OE vuông góc AC tại E.giả sử OD=OE C

SOS CỨU
cho điểm o nằm trong tam giác ABC,và OD vuông góc với AB tại D,OE vuông góc AC tại E.giả sử OD=OE
CM:AO là tia phân giác

1 bình luận về “SOS CỨU cho điểm o nằm trong tam giác ABC,và OD vuông góc với AB tại D,OE vuông góc AC tại E.giả sử OD=OE C”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới