Tam giác ABC vuông tại A có BD là phân giác của góc A ( D thuộc AC ). Từ D kẻ DE vuông góc với BC tại E và DE cắt AB tại F. C

Tam giác ABC vuông tại A có BD là phân giác của góc A ( D thuộc AC ). Từ D kẻ DE vuông góc với
BC tại E và DE cắt AB tại F. Chứng minh:
a) tam giác ABE cân
b) tam giác BCF cân
c) AE // CF

1 bình luận về “Tam giác ABC vuông tại A có BD là phân giác của góc A ( D thuộc AC ). Từ D kẻ DE vuông góc với BC tại E và DE cắt AB tại F. C”

 1. a)
  Xét $\Delta ABD$ vuông tại $A$ và $\Delta EBD$ vuông tại $E$, ta có:
  $BD$ là cạnh chung
  $\widehat{ABD}=\widehat{EBD}$ (vì $BD$ là tia phân giác $\widehat{ABC}$)
  Nên $\Delta ABD=\Delta EBD\left( ch-gn \right)$
  Do đó $AB=EB$
  Vậy $\Delta ABE$ cân tại $B$
  b)
  Xét $\Delta BEF$ vuông tại $E$ và $\Delta BAC$ vuông tại $A$, ta có:
  $\widehat{ABC}$ chung
  $EB=AB\left( cmt \right)$
  Nên $\Delta BEF=\Delta BAC\left( cgv-gn \right)$
  Do đó $BF=BC$
  Vậy $\Delta BCF$ cân tại $B$
  c)
  $\Delta ABE$ cân tại $B\Rightarrow \widehat{BEA}=\dfrac{180{}^\circ -\widehat{ABC}}{2}$
  $\Delta BCF$ cân tại $B\Rightarrow \widehat{BCF}=\dfrac{180{}^\circ -\widehat{ABC}}{2}$
  Vậy $\widehat{BEA}=\widehat{BCF}$
  Mà hai góc này ở vị trí đồng vị
  $\Rightarrow AE//CF$

  tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-bd-la-phan-giac-cua-goc-a-d-thuoc-ac-tu-d-ke-de-vuong-goc-voi-bc-tai

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới